top of page

VOP

Rezervace

Se zákazníkem je smlouva o zajištění ubytování uzavřena doručením závazné přihlášky a zároveň zaplacením zálohy 50% z celkové částky do 10 dnů od doručení přihlášky. V případě, že záloha není uhrazena v termínu a nebo v rozporu se závaznou přihláškou, je poskytovatel ubytování oprávněn nabídnout tento pobyt dalšímu zájemci.

Platební podmínky a rekreační poplatek

Při rezervaci musí být zaplacena záloha bankovním převodem nebo vkladem na účet poskytovatele ubytování. Při neuhrazení této částky v určeném termínu bude i potvrzená objednávka považována za zrušenou.

Doplatek bude uhrazen při příjezdu, zároveň s rekreačním poplatkem, který činí:

20Kč /osoba/den (celoročně )


Tento poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 3 / 2019 ze dne 18.11.2019 o místních poplatcích, poplatek neplatí  osoba  mladší 18-ti let , nevidomá osoba , která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce .

Storno poplatky

Při odstoupení od smlouvy v době kdy zbývá do zahájení pobytu méně než 29 dnů je zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši 50% z celkové částky. Také nebude vrácena žádná částka tomu, kdo nenastoupí pobyt, tomu kdo pobyt ukončí předčasně, nastoupí se zpožděním, nebo jej přeruší.

Zrušení – změna z důvodu vyšší moci

Pronajimatel si v případě nutnosti vyhrazuje právo zrušit objednané služby. V případě, že objednaná lůžka nebudou k dispozici z důvodu nepředvídaných událostí, bude objednavateli vrácena celá uhrazená částka.

Odpovědnost

Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé na osobách či jejich majetku v době a místě pobytu.(krádeže, ztráty, nehody, úrazy atd.)

Začátek a konec pobytu

V sobotu Vás uvítáme v 17 h a rozloučíme se příští  sobotu v 10 h , u víkendových pobytů Vás v pátek uvítáme dle dohody , nejpozději prosím do 20 h a rozloučíme se s Vámi v neděli ve 14 h .

Závěrečný úklid

V ceně pobytu je zahrnut i závěrečný úklid pod podmínkou, že host po sobě nezanechá pokoj a sociální zařízení hrubě znečištěno. V opačném případě mu bude účtována cena za úklid ve výši 500,-Kč.

 

Zákazník podepisuje na závazné objednávce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje a souhlasí s nimi

bottom of page